Ceník

Za kolekci rodinných, portrétních fotografií 20 až 25 kusů upravených fotografií v elektronické podobě je cena 1500,- Kč. Cena je stejná jak za ateliér, tak exteriér.

Za svatební fotografie se pohybuje cena fotek na radnici za 1500,- Kč, po celý svatební den od 5000 až 13000,-Kč, nebo podle dohodnutého rozsahu zakázky.

Cestovné se počítá při větších vzdálenostech 7,- Kč za kilometr.

V ceně každé zakázky jsou dvě konzultace ZDARMA.

První konzultace je před zahájením projektu fotografování. Dohodne se rozsah fotografování, lokace, kde se bude fotografovat, téma fotografování, oblečení styling, vizážistka, rekvizity a ostatní náležitosti spojené s fotografováním.

Druhá konzultace je pomoc při výběru fotografií do postprodukce. Dohodnutí požadavků na úpravy fotografií v postprodukci např./ změna na černobílou fotografii, tónování fotografií atd./ Pomoc při adjustaci fotografií a jejich začlenění do interiéru.